جديد

نموذج رسالة تحفيزية للعمل في إيطاليا PDF و WORD

رسالة تحفيزية باللغة الايطالية جاهزة

سواء كان الأمر يتعلق بالذهاب إلى العمل في إيطاليا أو العمل في سويسرا في الجزء الناطق باللغة الإيطالية ، فإليك مثالين على خطابات الغلاف باللغة الإيطالية ردًا على عرض عمل قد يكون مفيدًا لك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تنزيل هذين النموذجين من خطابات الغلاف بتنسيقات Word و PDF.

رسالة الدافع باللغة الايطالية

MARIA ROSSI
Corso Garibaldi, 76
00100 PALERMO

Palermo, 3 settembre 2010

Spettabile AZIENDA S. r. l.
Via Cassiodoro, 12
00110 PALERMO

Oggetto: Autocandidatura

Mi chiamo Maria Rossi e sono una neolaureata in Economia aziendale, laureata il 1o luglio 2010 presso la Facoltà diEconomia dell’Università diPalermo.
È scontato che noi giovani abbiamo poca esperienza lavorativa, io ho cercato di colmare questa “lacuna” studiando eottenendo una buona preparazione scolastica.

Sfogliando CareerBook del Sole24Ore ho trovato il Vostro recapito e per il futuro mi piacerebbe lavorare nell’ufficio progetti di una grande azienda come la vostra.

All’ultima esposizione ho notato la Vostra linea. Pur essendomi piaciuta molto, credo che si potrebbero apportare dei miglioramenti con una maggiore attenzione agli aspetti del marketing. Mi farebbe piacere presentarVi personalmente alcune proposte che ho elaborato e che potrebbero interessarVi.

Ê per questo motivo che Vi invio in allegato il mio curriculum vitae, sperando di avere il piacere di incontrarVi in modo da valutare l’opportunità di una collaborazione all’interno della Vostra azienda.

Colgo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

Allego il curriculum vitae con il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti.

Firma

  • هل وجدت هذا مفيدا ؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى